Powrót do Strony Głównej
Strona główna   fakty
Akty prawne związane z energią
2009-03-31
Energia atomowa
 1. Prawo atomowe
  Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 2. Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
  Dz.U. 2009 nr 25 poz. 154
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 3. Skład oraz zakres i tryb działania Rady do Spraw Atomistyki
  Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1749
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 4. Reorganizacja Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
  Dz.U. 2009 nr 9 poz. 45
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 5. Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi (format .pdf)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. (D.U 2002, nr poz. 1925) (format .pdf)
Promieniotwórczość
 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
  Dz.U. 2004 nr 94 poz. 909
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 2. Szczegółowe zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2094 / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 3. Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówki prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych
  Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2030
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 4. Określenie podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych
  Dz.U. 2004 nr 98 poz. 988
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 5. Organizacja, tryb działania i szczegółowe zadania Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
  Dz.U. 2006 nr 85 poz. 592
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 6. Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów
  Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 7. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
  Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1851
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 8. Podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych
  Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 9. Informacja wyprzedzająca dla ludności
  Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1065
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
 10. Wymagania dotyczące sprzętu dozymetrycznego
  Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2032
  / akty prawne na portalu ekologia.pl /
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - projekt Ministerstwa Gospodarki
 1. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (format .pdf)
 2. Załącznik 1: Ocena poprzedniej polityki energetycznej (format .pdf)
 3. Załącznik 2: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie (format .pdf)
 4. Załącznik 3: Program dzialań wykonawczych (format .pdf)
 5. Załącznik 4: Prognoza oddziaływania polityki energetycznej na środowisko (format .pdf)
Akty prawne dotyczące innych źródeł energii
 1. Zobacz listę aktów prawnych / akty prawne na portalu ekologia.pl /
Ekokalendarz
Poprzedni miesiąc
Styczeń 2018
Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoNd
1
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
2
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
3
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
4
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
5
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
6
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
7
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
8
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
9
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
10
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
11
Dzień Wegetarian
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
12
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
13
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
14
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
15
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
16
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
17
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
18
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
19
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
20
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
21
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
22
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
23
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
24
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
25
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
26
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
27
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
28
Światowy Tydzień Mokradeł
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
29
Światowy Tydzień Mokradeł
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
30
Światowy Tydzień Mokradeł
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
31
Światowy Tydzień Mokradeł
Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl
1234
567891011
Imieniny: Fabiana i Sebastiana
2007 ÷ 2018 © PALECZNY.PL
Elektrownie atomowe budowane są na całym świecie. Reaktory jądrowe wykorzystujemy do napędzania okrętów podwodnych, produkcji energii, badań naukowych. Być może wkrótce powstanie polska elektrownia jądrowa. Wyraź swoje poparcie dla atomu lub wyraź swój sprzeciw. Fakty, filmy o energii atomowej, zdjęcia EJ.